SleepOver#5: YouPin


VIZ CITY SERIES

Bangkok Open Data
 • ภูริพันธุ์ รุจิขจร
 • วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
 • กฤษฏิ์ วงศ์ศุภสวัสดิ์

คร่าวๆ เกี่ยวกับ


กรุงเทพมหานคร

 • 50 เขตการปกครอง
 • พื้นที่รวม 1,569 ตร.กม.

กรุงเทพรถติดสุดๆ


หลีกเลี่ยงยังไง?

เรามีระบบขนส่งสาธารณะที่แนวเส้นทางเป็นอิสระจากการจราจรบนพื้นถนนอยู่หลายระบบด้วยกัน

รถไฟฟ้า

 • 2 เส้นทาง 30 สถานี
 • หมายเหตุ: ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม จากสถานีวงเวียนใหญ่ไปบางหว้า ยังไม่อยู่ในชุดข้อมูล (ระบบเปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2556)

รถใต้ดิน

 • 18 สถานี
 • หมายเหตุ: รถไฟฟ้าสายสีม่วงยังไม่อยู่ในชุดข้อมูล

Airport Link

 • 8 สถานี

รถไฟ

 • 32 สถานี

และสุดท้าย


เรือ

 • แม่น้ำเจ้าพระยา 84 ท่า
 • คลองแสนแสบ 27 ท่า

กรุงเทพมีอะไรมากกว่า...


ตลาด หรือ ห้าง?

ตลาดหรือห้างสรรพสินค้าที่เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงในปัจจุบัน

เฉลย:


ตลาด > ห้าง

 • ตลาด 148 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้า 127 แห่ง
 • ปล. ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน บางห้างไม่อยู่ในชุดข้อมูล บางห้างมีข้อมูลซ้ำ

เขตไหนที่...


มีพื้นที่สวนมากที่สุด

กรุงเทพมีอะไรมากกว่า...


สวนสาธารณะ หรือ สนามกอล์ฟ?

กรุงเทพฯ มีที่พักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนทั่วไปหรือประชาชนฐานะดีมากกว่ากัน

เฉลย:


สวนสาธารณะ < สนามกอล์ฟ?

 • สวนสาธารณะ 30 แห่ง
 • สนามกอล์ฟ 63 แห่ง
 • หมายเหตุ: สวนหย่อมขนาดเล็กไม่จัดเป็นสวนสาธารณะในชุดข้อมูล

เขตไหนที่...


คนไปจดทะเบียนสมรส

แล้วเขตไหนที่...


คนไปจดทะเบียนหย่า

หลายๆพื้นที่มี


วัดหนาแน่น

แต่อีกหลายพื้นที่


อาบอบนวดก็หนาแน่น

ถ้าเทียบกันตามเขต...


วัด vs. อาบอบนวด

 • วัด > อาบอบนวด
 • เท่ากัน
 • อาบอบนวด > วัด

อยากรู้อะไรในกรุงเทพ...


ตามเขตอีก?

 หมายเหตุ: * = ต่อประชากร

Slides

https://github.com/tvirot/bkkviz/

แหล่งข้อมูล

 • https://data.go.th
 • http://www.bangkokgis.com/
 • http://203.155.220.230/bmainfo/esp/
 • http://203.155.220.179/wms/